Skip to main content

Geleneksel iş tanımlarından aşina olduğumuz bir mantık var. Ya iyi para kazanırsınız ya da çevreye faydalı bir iş yaparsınız. Aslında ikisinin beraber yürütülebileceğini anlamamız ise oldukça zaman aldı. Peki 2007’den beri kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan B Lab tarafından verilen B-Corp sertifikasını duymuş muydun?

Sertifikalı B-Corp şirket nedir?

Sertifikalı bir B-Crop şirketi sosyal ve çevresel performans için en yüksek standartları gönüllü olarak karşılayan bir şirkettir. Bu standartlar kasıtlı olarak yüksek tutulur ve alanında lider olmayı hedefleyen şirketleri önce tanımayı sonra da tanımlamayı amaçlar. 

B Lab, B-Corp kavramını şu şekilde tanımlıyor:

“Sertifikalı B-Corp şirketleri kâr ve amacı dengelemek için en yüksek doğrulanmış sosyal ve çevresel performans, kamu şeffaflığı ve yasal hesap verebilirlik standartlarını karşılayan işletmelerdir. B-Corp şirketler, iş dünyasında başarıyı yeniden tanımlamak ve daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa etmek için küresel bir kültür değişimini hızlandırıyor.”

B-Corp şirket sertifikası nasıl alınıyor?

Kaynak: Unsplash

Standartlar bağımsız olarak geliştirilir ve bir şirketin Yönetim, Çalışanlar, Topluluk, Çevre ve Müşteriler dahil olmak üzere kilit alanlardaki etkisini kapsar. Sertifika almak için bir şirketin tüm paydaşlar üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir değerlendirmesini tamamlaması ve değerlendirmelerinin B-Corp sertifikasının arkasındaki kâr amacı gütmeyen kuruluş olan B Lab tarafından doğrulanması dahil olmak üzere katı gereksinimleri karşılaması gerekir. Yani daha kısa bir cümleyle açıklamamız gerekirse B-Corp sertifikası almak bir şirket için meşakkatli bir süreçtir. Şirketler içeride yürütülen tartışmalı operasyonları B Lab’a açıklamalı ve performanslarını şeffaf ve kamuya açıklayacaklarını taahhüt etmelidir. 

Yalnızca finansal kârlılığa öncelik veren geleneksel şirketlerin aksine B-Corp şirketler aslında üçlü kâr hanesine bakar ve sosyal ve çevresel sorunları ele almak için iş gücünü kullanır. Yeni yeni kendini gösteren kavram 2007 yılından beri değerini hak eden şirketlere dağıtılıyor.