Skip to main content

Günümüzde gıda üretimi, artan nüfusu beslemek ve doğal kaynakları korumak için yeni ve sürdürülebilir yaklaşımları gerektiriyor. Dikey tarım da küresel gıda üretimini artırmanın potansiyel yollarından biri. 

Dikey tarım, modern tarımın geleceğini şekillendiren bir inovasyon ve sürdürülebilir bir geleceğin anahtarı olabilir. Dünya nüfusunu daha güvenli ve daha yeterli beslerken doğal kaynakları da korumamıza yardımcı olan bu yöntem, tarımın sürdürülebilirliği konusundaki önemli bir adımdır. Gelecekte bu tarz uygulamalarının yaygınlaşmasıyla, daha sürdürülebilir ve dirençli bir gıda sistemi inşa etmenin mümkün olacağını söyleyebiliriz.

Dikey tarım nedir?

Dikey tarım bitkilerin geleneksel toprak tabanlı tarım yöntemlerinin aksine dikey yüzeylerde veya üst üste konumlandırılmış raflarda yetiştirildiği modern bir tarım yöntemidir. Bu yöntem, genellikle kapalı ortamlarda (örneğin, sera, konteynerler veya dikey tarım kuleleri gibi) uygulanır. Bitkilerin toprak yerine özel yetiştirme ortamlarında, genellikle hidroponik veya aeroponik sistemler kullanılarak yetiştirildiği bir yaklaşımdır.

Dikey tarımı neden tercih etmeliyiz?

Yakın zaman verilerini değerlendirirsek akut gıda güvensizliği yaşayan insan sayısının 2019’da 135 milyonken Haziran 2022’de 82 ülkede 345 milyona yükseldiğini söyleyebiliriz. Gelişen teknolojinin bir meyvesi olan tarım yöntemi, gelecekte gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından umut verici gelişmeler sağlayabilir.

Yer Tasarrufu

Dikey yerleştirme, sınırlı arazi kullanımı ile daha fazla ürün yetiştirilmesini sağlıyor. Böylece şehirlerde veya yoğun nüfuslu bölgelerde tarım yapmanın pratik bir yolu olarak değerlendirilebilir.

Su ve Kaynak Tasarrufu

Dikey tarım, geleneksel tarıma göre daha az su kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Hidroponik veya aeroponik sistemler, bitkilerin su ve besin maddelerini daha verimli bir şekilde kullanmalarını sağlıyor.

İklim Kontrolü

Kapalı ortamlarda yetiştirilen bitkiler, hava koşullarının etkilerinden korunuyor. Böylece ürünler mevsim dışında dahi herhangi bir hormon ya da kimyasal takviye gerekmeden yetiştirilebiliyor. 

Kimyasal Gübre ve İlaçların Azaltılması

Sürdürülebilir tarım yöntemi bitkilerin daha iyi kontrol edilmesini ve zararlı organizmaların daha az müdahale edilmesini sağlar. Bu sayede aynı iklim kontrolü maddesinde olduğu gibi kimyasal gübre ve ilaç kullanımı minimize edilebilir.

Yerel Gıda Üretimi

Dikey tarımı teşvik eden şehirler yerel gıda üretimini destekleyerek ve taze ürünlerin daha kısa mesafelerde tüketilmesini sağlayarak karbon ayak izini azaltır.

Dikey tarımın sürdürülebilirliğe katkısı

Dikey tarımın en göze çarpan avantajlarını daha az toprak kullanımı ve daha verimli su tüketimi olarak sıralayabiliriz. Üstelik gıda korunumu ve iklim kontrolü süreçlerinde kimyasal desteklerden yararlanılmaması, güvenli gıdaya erişim yolunda önemli bir yere konumlanıyor. Üstelik kimyasal gübrelerin toprağa salınmaması, geleneksel tarım yöntemlerinin çevresel etkilerini de azaltıyor.

Gıda üretiminin yerel hale getirilmesi de gıda taşımacılığını azaltarak enerji tüketimini ve lojistik faaliyetlerin etkilerini ortadan kaldırıyor. Dikey tarım, geleceğin tarımı olarak düşünülüyor ve sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmak için önemli bir adımı temsil ediyor.