Skip to main content

Sürdürülebilir eğitim karbon nötr olma yolunda atılan adımlardan belki de en önemlisi. Sürdürülebilirliğe dayalı bir eğitim anlayışını sağlama konusunda ise dünyadaki en sürdürülebilir üniversite olan Toronto Üniversitesi başı çekiyor.

Toronto Üniversitesi’nde Araştırma ve İnovasyon ve Stratejik Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leah Cowen, 2050 yılına kadar iklim açısından pozitif olma hedefiyle Toronto Üniversitesi’nin sürdürülebilirliğe yönelik yenileyici, bütünsel bir yaklaşımı benimsediğini söylüyor.

“Üniversiteler, küresel sürdürülebilirlik zorluklarının aşılmasına yardımcı olma konusunda önemli ve benzersiz bir role sahip”

Toronto Üniversitesi sürdürülebilir eğitim alanında 95 ülkedeki 1.400’den fazla kurum arasında birinci oldu. Özellikle çevresel etki ve sosyal etki alanlarında yüksek puan aldı. 2050 yılına kadar iklim açısından olumlu olma yönünde iddialı bir hedefe sahip olan ve halihazırda planlanandan ileri giden 196 yıllık üniversite, sürdürülebilirlik konusunda tüm kurumu kapsayan bir yaklaşım benimsiyor. Cowen’e göre üniversite müfredattan operasyonlara, bağış ve katılımlara kadar sürdürülebilirliği şirket içinde ve dışında entegre etme fırsatlarını değerlendiriyor.

Kaynak: Sustainability Mag

Bunu başarmak için üniversite, dört öncü sürdürülebilirlik programını hayata geçirdi. Sürdürülebilirlik yollarıyla birlikte bir iklim pozitif planı, fosil yakıt yatırımlarından yapılan kesintiler ve topluluk katılımlı öğrenme projeleri adımlar arasında yer alıyor. 

“Sürdürülebilirlik, zamanımızın en kritik sorunlarından biri. 21. yüzyılın bu büyük sorununun her açıdan üstesinden gelmek kapsayıcı mükemmelliğe kendini adamış bir üniversite olarak bizim eşsiz bir sorumluluğumuz.” – Leah Cowen

Bu sorumluluk sadece gezegene karşı değil aynı zamanda birçoğu sürdürülebilirlik hedeflerini bütünsel olarak yerine getiren üniversitelerin parçası olmak isteyen gelecek nesillere karşı da bir mecburiyet aslında. QS tarafından yapılan son araştırma, potansiyel uluslararası öğrencilerin %79’unun bir kurumun sürdürülebilirlik uygulamalarını çok önemli statüsünde değerlendirdiğini söyledi. 

“Öğrenciler akademik mükemmelliğin yanı sıra, gelecekte mezun olacakları okulun sosyal ve çevresel etkisini giderek daha fazla önemsiyor.” -QS CEO’su Jessica Turner

Peki Toronto Üniversitesi sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için hangi adımları atıyor? Bir üniversite “dünyanın en sürdürülebilir eğitimi” iddiasını sürdürmek için neleri farklı yapıyor?

Karbon sıfır kampüs

Yenilenebilir sürdürülebilirliğe odaklanan Toronto Üniversitesi’nin iddialı Düşük Karbon Eylem planı sera gazı emisyonlarını %37 oranında azaltmayı ve üç kampüste de 2050 yılına kadar iklim açısından olumlu olmayı hedefliyor. Böyle bir taahhüt, bir üniversitenin tek olmasa da ilk net olumlu taahhüdünü temsil ediyor. Bu hedefe yönelik çalışan Toronto Üniversitesi 2024 baharında faaliyete geçmesi planlanan Kanada’nın en büyük kentsel jeodeğişim alanını, Kanada Altyapı Bankası tarafından desteklenen LEAP Projesi aracılığıyla bölge enerji sistemlerinin önemli ölçüde yenilenmesine yönelik planlarla birlikte inşa ediyor.

Mississauga’da yer alan kampüs, eğitim merkezinin yanı sıra yüksek teknolojili bir jeotermal sisteme sahip. Ayrıca kampüs içindeki binaların güneş enerjisi kullanımını her geçen gün genişliyor. Fosil yakıtlardan elektriğe geçişi hızlandıracak bir girişim olan Project SHIFT ise yakın zamanda başlayan projeler arasında yer alıyor.

Eğitimde sürdürülebilirlik: Pathways Projesi

Toronto Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik çabaları, binaların ötesine geçerek asıl odak noktası olan eğitime uzanıyor. Üniversite, öğrencilere sürdürülebilir eğitim ve öğrenme fırsatları, girişimler ve etkinlikler sağlamaya çalışıyor. Bu yolda sürdürülebilirlik akademik programlara, araştırmalara ve kampüs operasyonlarına incelikle entegre ediliyor. 2023-2024 eğitim döneminde üniversitedeki lisans derslerinin yaklaşık %30’u sürdürülebilirlik odaklı olarak tasarlandı. Geçtiğimiz eğitim döneminde %25 olan bu oran sürdürülebilirlikle ilgili içeriğe sahip 100’den fazla yüksek lisans ve doktora programı ile artmaya devam ediyor. Toronto Üniversitesi’nin herhangi bir programında eğitim gören tüm lisans öğrencileri Pathaways Projesi’ne dahil olabiliyor. 

Bu program sürdürülebilirliğin çeşitli disiplinlerdeki merceklerden ve bakış açılarından keşfedilmesine olanak tanıyor. Öğrenciler kampüs içi ve kampüs dışı gerçek dünyadaki sürdürülebilirlik girişimlerine katkıda bulunabilir. Uluslararası düzeyde ise U7+ Dünya Üniversiteleri Birliği, Üniversite İklim Değişikliği Koalisyonu (UC3) ve Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı (ISCN) programların uygulanmasına yardımcı olacak bir üniversite-şehir ortaklığı kuruyor.