Skip to main content

Tasarruf ettik tamam, yenilenebilir kaynaklara yöneldik tamam… Peki ya işlevselliğin ön planda olduğu efektif bir yöntem olan “enerji verimliliği”ni duymuş muydunuz?

Enerji kullanımı modern hayatın bir parçası hatta yaşam kaynaklarından biri diyebiliriz. Enerji kaynaklarına erişemediğimiz bir distopyada neler yaşanacağını Revolution izlerken hepimiz gördük. Geleceğin dünyasında benzer bir senaryo ile karşılaşmamak hatta bu senaryonun yaşanacağı bir gezegene sahip olmak için bugünden alabileceğimiz önlemler mevcut. Enerji verimliliğini ön planda tutmak da bu önlemlerin başında geliyor.

Peki ismiyle kendini biraz da olsa anlatabilen enerji verimliliği tam olarak nedir, nasıl sağlanır?

Enerji verimliliği ile sürdürülebilir sistemler kurmak

Enerji verimliliği, aynı miktarda enerjiyi kullanarak daha fazla iş yapabilme yeteneğidir. Yani, birim başına tüketilen enerji miktarının azaltılmasıdır. Bu, enerji tasarrufunu ve daha az enerji kullanarak aynı işi yapmayı mümkün kılar. Daha efektif bir teknoloji ya da üretim süreçlerine yaratılacak majör farklar açığa çıkan fazla enerjinin daha iyi değerlendirilmesini sağlayabilir.

Fosil yakıtlar, doğal gaz ve petrol gibi enerji kaynakları sınırlıdır ve tükendikçe yenilenmeleri yıllar hatta on yıllar alabilir. Bu nedenle, enerji verimliliği, enerji kaynaklarını daha sürdürülebilir bir şekilde kullanarak tüketimlerini azaltarak gelecekte enerji krizlerine karşı önlem almayı sağlar.Sınırlı olmalarının yanı sıra fosil yakıtların yanması, hava ve su kirliliğine neden olur ve doğal yaşamı tehdit eder. Enerji verimliliği, enerji kullanımını azaltarak, bu kirlilik miktarını da azaltır ve daha sağlıklı bir yaşam alanı yaratır.

Ekonomik fayda

Enerji verimliliği, hem bireysel hem de kurumsal seviyede önemli bir maliyet tasarrufu sağlar. Daha verimli cihazlar kullanmak, ev ve işyerleri için enerji faturalarının düşmesine neden olur. Enerji verimli cihazlar kullanmak, ısıtma ve soğutma sistemlerini iyileştirmek veya enerji tüketimini azaltmak, enerji maliyetlerinde önemli tasarruf sağlar ve işletmenin kârlılığını artırır. Ayrıca, enerji verimliliği uygulamaları, üretim süreçlerinde verimliliği artırarak üretim maliyetlerini düşürür ve işletmenin rekabet gücünü yükseltir.

Bireysel olarak düşünürsek enerji verimliliği uygulamaları sayesinde ev sahipleri ve tüketiciler, enerji faturalarını düşürerek daha az ödeme yapar. Örneğin, enerji verimli ampuller kullanmak, daha az enerji tüketir ve daha uzun ömürlü olduğu için daha az sıklıkta değiştirilir, bu da elektrik faturalarında önemli tasarruf sağlar. E iki kere iki, dört.

Enerji verimliliği politikalarını benimsemek

Yerel yönetimler, hem kendi operasyonlarında hem de topluluklarında enerji verimliliğini teşvik etmek için bir dizi yaklaşım benimseyebilir. 

Yerel yönetim tesisleri

Enerji maliyetleri, yerel yönetimin yıllık işletme bütçesinde önemli bir kalem olabilir. Enerji verimliliğine yatırım yaparak, yerel yönetimler tesislerinde önemli miktarda enerji maliyeti tasarrufu sağlayabilir ve enerji ve çevre liderliğini gösterebilir. Yerel yönetimler, mevcut ve yeni tesislerin verimliliğini artırmanın yanı sıra, enerji verimliliği kriterlerini ürün satın alma kararlarına dahil edebilir. Üstelik bu hem kurumsal hem de bireysel düzeydeki kullanıcıların motivasyonunu da artıracaktır.

Su ve atık su tesisleri

Belediye su ve atık su tesisleri, belediye faaliyetlerinde tipik olarak en büyük enerji tüketicileridir. Su ve atık su tesislerinde ekipman ve operasyonların enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, enerji maliyetlerini, sera gazı emisyonlarını azaltabilir ve arıtma verimliliğini artırabilir.

Ticari ve endüstriyel binalar 

Hükûmet binaları tipik olarak bir yetki alanındaki toplam sera gazı emisyonlarının nispeten küçük bir yüzdesini oluşturduğunu tahmin etmek zor değil. Özellikle yerel bazda ticari, endüstriyel ve diğer hükûmet dışı binaların enerji verimliliğini artırmaya yönelik stratejiler, yerel yönetimlerin yalnızca kendi binalarına odaklanmaktan çok daha fazla fayda elde etmelerini sağlar.

Konut

Yine çeşitli teşvik ve bilgilendirmeler ile ev sahiplerinin evlerinde enerji verimliliğini artırmalarına yardımcı olmak, yerel yönetimler için enerji talebini azaltmak, hanelerin paradan tasarruf etmesine yardımcı olmak, konforu artırmak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için etkili bir strateji olabilir.

Kamu kuruluşları

Yerel yönetimler, elektrik ve gaz kuruluşları, bölgesel enerji verimliliği ittifakları ve enerji verimliliğini artırmaya adanmış diğer kuruluşlarla çalışarak, enerji verimliliğini artırmak için kaynakları kullanabilir ve kamu kuruluşlarının ve ortaklıkların uzmanlıklarından faydalanabilir.