Skip to main content

Tüm zamanların en çok tercih edilen arama motoru Google’a girdiğimiz zaman, açılış panelinin en altında bizi bir ifade karşılıyor:

 

“2007’den beri karbon nötr”

Peki teknoloji devi Google bu argümanında ne kadar samimi? Karbon nötr olmak tam olarak ne anlama geliyor? Şirketler 2030’a kadar mutlak sıfıra ulaşma konusunda üstlerine düşen görevleri yerine getirme konusunda ne kadar yol kat etti? Gelin, hep birlikte bakalım.

Karbon nötr nedir?

Şirketler ve ülkeler tarafından sık sık kullanılan “karbon nötr olma/karbon sıfıra ulaşma” ifadesi basitçe, karbondioksit emisyonlarını dengelemek veya net olarak sıfır noktasına ulaşabilmek için yaptığı eylemler anlamına geliyor.

 

Bilinçsiz sanayileşme, kontrolsüz nüfus artışı, çarpık kentleşme, yenilenemez enerji kaynaklarının sık tüketimi gibi etkenler atmosfere salınan sera gazı miktarını ciddi bir ölçüde artırıyor. Tüm bu süreç sonunda ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim krizi sadece insanlar için değil, canlı hayatının tamamı için tehdit oluşturan bir noktaya ulaştı bile. 

Bugün şirketler/ülkeler tarafından benimsenen karbon nötr olma hareketi iki şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlardan ilkini “telafi” olarak adlandırabiliriz. Atmosfere salınan sera gazı emisyonlarını azaltma veya emisyon yoğunluğu olan bölgelere iyileştirici müdahalelerde bulunmak bu telafinin genişletilmiş tanımı olarak kullanılabilir.

Karbon nötrün ikinci hareketi ise enerji kaynakları ve endüstriyel süreçleri değiştirmekten geçiyor. Bu eylemlerin tamamını da “temel iyileştirmeler” olarak adlandırabiliriz. Yenilenebilir enerji kullanımını temel alan iyileştirme faaliyetleri sonucunda yenilenemez yani fosil yakıtların kullanımına oranla neredeyse sıfır düzeyinde bir sera gazı salınımı elde edilmektedir.

Google, 2007’den beri gerçekten karbon nötr mü?

Teoride, evet. Google çizdiği sürdürülebilirlik haritasının karbon nötr ayağında vadettiği sözü tutuyor. Ancak karbon nötr olmak, karbonsuz bir yaklaşım benimsemek anlamına gelmiyor. Google’ın şu an benimsediği yol da tam olarak bu. 

Google’ın emlak ve işyeri sürdürülebilirlik faaliyetlerinin lideri olan Robin Bass, “yenilenebilir enerji satın alarak dengeleme yaptıkları sürece karbon nötre ulaşmanın geçerli olduğunu ve bu kavramların herkes için değişkenlik gösterebildiğini belirtti.

Anlayacağınız Google, iyi bir yolda fakat hala mutlak sıfırı benimseyemedi. Şirket, sürdürülebilirlik amaçlarında kritik bir yıl olan 2030’a kadar karbonsuz faaliyet göstermeye başlayacaklarını da ekliyor.

Aşağıdaki videodan Google’ın sürdürülebilirlik konusunda üçüncü aşamaya gelene kadar neler yaptığını ve bu noktadan sonra neler yapmayı planladığını görebilirsiniz:

Karbon nötr olmak sadece Google’ın sorumluluğu mu?

  • Microsoft, 2020’nin Ocak ayında 2030’a kadar karbon nötr olma hedeflerini ve yol haritasını açıkladı. Hatta CEO Satya Nedella, karbon nötr yerine “karbon negatif” ifadesini kullandı. Şirketin 2050 yılına kadar olan hedefi ise şimdiye kadar yaydığı karbon miktarı kadarını çevreden uzaklaştırmak.
  • Aynı yılın Temmuz ayında Apple, 2030 yılına kadar tüm iş ve tedarik süreçlerinde karbon nötr olmayı hedeflediklerini belirtti.
  • Amazon ise karbon nötr için 2040’ı hedeflediklerini açıkladı.

Teknoloji ve inovasyon devlerinin açıklamalarını baz aldığımızda gelecek adına ne kadar umutlu ve hevesli oldukları aşikar. Fakat bu samimiyetlerini üretim ve tedarik süreçlerinde ne kadar benimseyebilecekler, ilerleyen günlerde göreceğiz.