Skip to main content

Sürdürülebilir sanat nasıl uygulanır? Geri dönüştürülebilir malzemeler ile mi? Yoksa ileri dönüşümün gücü ile mi? Pinaffo & Pluvinage ismiyle tanınan Marion Pinaffo ve Raphaël Pluvinage ikilisi çalışmalarında fizikten, mekanikten ve hatta piroteknikten faydalanıyor.

Sürdürülebilir sanat aracı nasıl çalışıyor?

Kağıt ve kartondan oluşturulan bir mikro mimari otomat, elektriksiz bir şekilde çalışarak, elektronik makinelerin karmaşıklığına yaklaşan bir yapıya sahip. Bu dikkat çekici makine, dışarıdan bakıldığında yüksek teknolojili motorlar ve elektroniklerin bir dizi tarafından yönlendirilen hareketler sergiliyor. Ancak makinenin içine girildiğinde, bu hareketlerin gerçek kaynağının kum olduğu ortaya çıkıyor. Kum, her bir mekanizmanın içinden kademeli olarak akarak, animasyonları hayata geçiriyor.

İzleyiciler tarafından kum ile doldurulan her bir bölme, elektriksiz olarak çalışıyor ve yaklaşık on dakika boyunca kendi kendine hareket edebiliyor. Ancak, bu kurulum sadece bir itici güç olarak değil, aynı zamanda kumun zeki bir şekilde programlanmasını sağlayan bir araç olarak işlev görüyor. Mekanizmalar, programlanmış bir motorun üretebileceği kadar sofistike hareketler oluşturmak için çeşitli hilelerle dolu. Senkronizasyon, tekrarlar, ileri-geri hareketler, hassas duruşlar, döngüler ve rastgele veya kontrol edilen hareketler gibi farklı teknikler kullanılarak, kumun akışıyla hareketler meydana geliyor.

Bu düzenlemeler ile sergilenen sürdürülebilir sanat, kumun fiziksel özelliklerine özgü fenomenlerin anlaşılmasına da olanak tanıyor. Akışların oluşumu, kum yığınlarının geometrisi ve benzeri karmaşık olaylar incelenebilir hale geliyor. Bu mikro mimari otomat, karmaşık bir teknolojik yapı gibi görünse de, aslında basit malzemeler ve kum gibi doğal bir itici güç kullanarak son derece sofistike hareketler ve animasyonlar üretebiliyor.

Kaynak: Pinaffo & Pluvinage

Kaynak: Pinaffo & Pluvinage

Kaynak: Pinaffo & Pluvinage

Kaynak: Pinaffo & Pluvinage