Skip to main content

Yüzyıllardır kültürel çeşitliliğin süregeldiği Hong Kong’da, şimdiyi daha iyi deneyimlemek için geçmişten kalan parçaların bir araya getirildiği bir kamusal alan projesi gerçekleştirildi. Hong Kong’un North Point Ferry Pier bölgesinde, kentlilerin çok uzun süredir kullandığı yükseltilmiş bir geçite yerleştirilen enstalasyon, kullanıcı etkileşimli olmasıyla kurulumundan bu yana bir hayli ses getirdi. 

Projenin çıkış noktası, Hong Kong Arts Center’ın (HKAC) kamusal sanatı desteklemek amacıyla yaptığı açık çağrı oldu. Bu çağrıya “çeşitlilik” ve “kamusal alan” kavramlarını öne çıkarma hedefiyle yaklaşan O&O Studio ve REhyphenation, geçmişi günümüze yansıtarak kentlinin şimdiyi benimsemesini sağladı. Enstalasyon bir araya getirilirken çevrede yaşayanların eski, artık kullanılmadığı mobilyalardan yararlanıldı. Bu yaklaşım, oluşturulan kamusal alanın hem ev hissiyatını öne çıkarmak, hem de eskiyle yeni bağını kurmak için idealdi. Geçit zeminine uygulanan grafiti ise bölgede yaşayanların mensup olduğu çeşitli kültürleri yansıtacak biçimde tasarlandı.

Enstalasyonun hayata geçirilmesinin ardından bölgenin çeşitli gruplar tarafından günün farklı saatlerinde kullanıldığı gözlemlendi. Kimisi balık tutuyor, kimisi günün yorgunluğunu atmak için alana yerleştirilen mobilyaları kullanıyordu. Öyle ki, projenin en başında hedeflenen etkileşimli kamusal sanat hayalinin gerçeğe dönüşümünü gözlemleyebiliyordunuz. Göze çarpan bir diğer nokta ise, kurulumdan çok kısa bir süre sonra kentlinin de projeye katılım göstererek evinde kullanmadığı eşyalarını alana getirerek bölgedekilerle paylaşması oldu. Her bir mobilyanın hikayesi olduğuna inanan yaratıcı ekip, başta toplanan 47 parçanın bir kısmını olduğu gibi yerleştirirken, hasarlı mobilyaları onararak kentlinin kullanımına sundu.

30 Ağustos – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen bu etkileşimli serginin ardından bölgede kullanılan mobilyaların tamamı bağış ve eğitim amaçlı kullanılmaya devam ediyor. Bununla birlikte, projenin başlangıcından bu yana Hong Kong’daki toplulukların projeden 360 derece faydalanması hedefleniyor.