Skip to main content

Coca-Cola, dünya çapındaki yerel sanatçıların yaratıcılığını onurlandıran benzersiz bir kampanya başlattı. Küresel çapta yürütülen “Every Coca-Cola is Welcome” kampanyası, esnaf ve sanatçılar tarafından tekrar yorumlanan Coca-Cola logolarını dünyaya açıyor.

Sokak sanatı gün geçtikçe vandalizm lekesinden sıyrılıyor. İnsanlığın var oluşundan beri kendini ifade etmenin en estetik yöntemi olan sanat zaman içinde belirli zümrelerden alınarak halka indirgendi. Böylece daha kapsayıcı ve daha çeşitliliğe açık bir yapıya büründü. Sokak sanatçıları yaşadıkları kentten tutun, ait hissettikleri simgelere kadar pek çok dinamiği toplumsal alanlarda ifade etme özgürlüğüne sahip oluyor. Pek çok markanın aksine Coca-Cola bu özgürlük hissini destekleyerek bütünleşik bir reklam kampanyasına öncülük ediyor.

“Markalar genellikle görsel varlıkları konusunda çok koruyucudur. Biz ise ikonik logomuzun izinsiz sokak resimlerini çoğaltmak için diğer geleneksel pazarlama ile ters yöne gitmeyi tercih ettik.” – Coca-Cola’nın yaratıcı strateji ve içerikten sorumlu küresel başkan yardımcısı Islam ElDessouky

Kaynak: Design Rush

Kültürel çeşitlilik ve özgünlük sokak sanatında buluşuyor

Dünyaca tanınmış marka kimliği ve logosuyla Coca-Cola, logoya getirilen yorumların kültürel çeşitliği ve özgünlüğü beslediğine inanıyor. Ve bu sanatsal ifadeleri kabul ederek “gayri resmi” yorumların markaya getirdiği çekiciliği, yaratıcılığı ve özgünlüğü vurguluyor. Bir nevi bu sokak rresimleri Coca-Cola’nın dünya çapındaki bilinirliğini kanıtlıyor diyebiliriz.

“Coca-Cola logosunun benzersiz ve bireysel yorumlarını görmek inanılmazdı. Bu görseller çok anlamlı ve etkileyici. Yerel işletmelere yönelik, kültürlerin renklerini ve toplulukların kişiliklerini yansıtan tabelalara dair çalışmaları kutlamaktan ve kucaklamaktan onur duyuyoruz.” – Coca-Cola’nın yaratıcı strateji ve içerikten sorumlu küresel başkan yardımcısı Islam ElDessouky

Kampanyanın kullanıma sunulması Brezilya, Meksika, Endonezya, Avustralya ve ABD gibi önemli pazarlardaki sokak sanatı fotoğraflarını içeren reklam materyallerine dayanıyor. Ayrıca YouTube ve Instagram da dahil olmak üzere çeşitli dijital platformları kapsayacak olan kampanya kapsamında mağaza sahiplerinin ve tasarımların arkasındaki sanatçıların da profili çıkarılacak. 28 Mart 2024’ten itibaren dünya çapında başlatılan kampanya, logonun resmi olmayan ifadelerini çeşitli fiziksel marka temas noktalarına dahil ediyor.