Skip to main content

Okumak, yazmak, paylaşmak ve okuduğunu, yazdığını ve paylaştığını anlamak için oluşturduğumuz “Sürdürülebilir Sözlük” on üçüncü sayısında Ş ve T harfleriyle devam ediyor.

Sürdürülebilir Sözlük #13: Ş-T

Ş

Şeffaflık: Güvenilir ve uzun süreli bağlar kurmak için müşterilere/kurumlara karşı açık ve dürüst olmak. İnternetin verilere erişimi kolaylaştırmasıyla birlikte tüketiciler ürünlerin yolculuğuna şahit olma şansı elde ediyor. Bilinçli tüketiciler ürünlerinin nasıl üretildiği, çalışanların çalışma koşulları, kaynak bulma yolculuğu, operasyonlarının çevresel etkisi gibi konularda tüketicilerden şeffaf bilgi talep ediyor. Verilere her şekilde ulaşabildiğimiz günümüz dünyasında güvenilir bir marka deneyimi için şeffaflık zorunlu bir konsept.

T

Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking): Tasarım odaklı düşünme, tasarım kavramlarının geliştirildiği bilişsel, stratejik ve pratik süreçleri ifade eder. Tasarım düşüncesi, doğru kaynakları verimli bir şekilde tahsis eden ve kullanan ürünler geliştirmenin anahtarıdır. Bir ürünün yaşam döngüsünün tasarım aşamasında başladığını göz önünde bulundurursak verimli üretim süreçleri için tasarım odaklı düşünme olmazsa olmazdır.

Temiz enerji: Doğal ve yenilenebilir kaynaklardan toplanan enerji. Örneğin güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gelgitler, dalgalar ve jeotermal ısı gibi.

Toprak asitlenmesi: Toprakta pH değerinin düşmesi. Erozyonu önlemek için yeterli bitki örtüsünü destekleyemeyen, kötü yapılandırılmış veya sertleşen üst toprakla sonuçlanabilir.

Tedarik zinciri: Bir ürünü üretip nihai alıcıya dağıtmak amacıyla şirketler, kuruluşlar, tedarikçiler ve girişimlerin oluşturduğu bir ağ. Farklı etkinlikleri, insanları, uygulamaları, bilgileri ve kaynakları içerir. Tedarik zinciri, bir ürün/hizmeti orijinal halinden müşteriye ulaştırmak için atılan adımları temsil eder.

Trans-mevsimsel: Bir sezonun veya dönemin hitleri değil, mevsimleri aşan zamansız parçalar. Yüksek kaliteli malzeme ve üretim yöntemleriyle üretilen, daha uzun süre dayanan ve müşterilerin gardıroplarının günlük vazgeçilmezi haline gelerek tasarruf sağlayan bu önemli parçalar sürdürülebilirlik dostu olarak konumlanıyor. Tüketim çılgınlığı çıktısı olan hızlı modanın karşıtı olan yavaş moda da, efektif ve uzun ömürlü parçalar alarak tüketimi yavaşlatmaya dayanıyor.

Tekrar kullanılabilir: Atık olarak nitelendirilen bir ürünün aynı, benzer ya da tamamen farklı bir amaçla kullanılarak tekrar değerlendirilmesi. Geri dönüşüm süreçlerinde olduğu gibi malzeme ham maddeye dönüştürülmez. Aksine ileri dönüşüm örneklerinde olduğu gibi tekrardan kullanım döngüsüne sokulur.

Tüketici odaklı kelimeler

Tüketim sonrası atık: Raflarda satılan, satın alınan ve artık kullanılmayan tüketim sonrası atıklar tüketiciler tarafından üretilir. Sahibinin artık istemediği ürünler macerasını atık olarak sonlandırır ve gezegenimizin kıymetli topraklarına zarar verir. Şili’deki Atacama Çölü’nde oluşan atık kıyafet dağlarını buna örnek gösterebiliriz. Tüketim sonrası atıkları önlemek adına atık malzemeleri işleyerek ileri ya da geri dönüşüm süreçlerine sokmak gezegenimizi korumak için elzemdir. 

Tüketici davranışları: Bireyleri, grupları veya kuruluşları tüketim davranışları sürecinde inceleme sonucu elde edilen veriler. Tüketicinin bu faaliyetlerden önce veya sonra gelen psikolojik, duygusal, zihinsel ve davranışsal tepkileri de dahil olmak üzere mal ve hizmetlere karar vermesi, satın alınması, kullanılması ve elden çıkarılmasıyla ilgili tüm faaliyetleri inceleyen pazarlama bilimi.

Tüketici demokrasisi: Tüketiciler, toplumsal ve kişisel değerlerini yansıtan yaklaşımlarını alışveriş tarzlarına yansıtıyor. Tüketici kitlesinin tamamı üretilen, sağlanan, dağıtılan, pazarlanan ve önemsenen mal ve hizmetleri üretmek için ve arz ve talep dengesindeki değeri teşvik etmek için ekonomik kapasitelerini kullanıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Temiz/Sağlıklı Suya Erişim (SKA 6): Temiz su ve sıhhi koşullar, sağlıklı bireyler ve toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere tüm Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının temelini oluşturuyor. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi gıda ve enerji üretiminin de daha iyi yönetilmesi anlamına gelir. BM’nin açıkladığı gibi “Temiz su, herkesin kolayca erişebilmesi gereken temel bir insan ihtiyacıdır. Gezegende bunu başarmaya yetecek kadar tatlı su var. Ancak zayıf altyapı, yatırım ve planlama nedeniyle her yıl milyonlarca insan yetersiz su temini, sanitasyon ve hijyenden kaynaklanan hastalıklardan ölüyor.” Temiz su, içmeye uygun, zararlı mikroorganizma ve maddelerden arındırılmış sudur.