Skip to main content

Okumak, yazmak, paylaşmak ve okuduğunu, yazdığını ve paylaştığını anlamak için oluşturduğumuz “Sürdürülebilir Sözlük” üçüncü sayısıyla devam ediyor.

Sürdürülebilir Sözlük: C-Ç

CO2 emisyonu: Karbondioksit (CO2), sera gazı emisyonlarının büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Sayılarla konuşmak gerekirse küresel ısınmanın yaklaşık 3/4’ünden karbondioksit sorumlu. Metan (CH4) ve nitröz oksit (N2O) gibi daha az miktarda yer alan diğer gazlar da listeyi devam ettiriyor. Bu gazlar bireysel ve endüstriyel olarak günlük faaliyetlerimizle atmosfere salınarak gezegenimizi ısıtırken, geleceğimiz için büyük bir tehdit oluşturuyor. Çıplak gözle göremediğimiz CO2 atmosferdeki kızılötesi radyasyona karşı opaklaşıyor ve bir nevi Dünya’dan uzaya ısı kaybını yavaşlatan bir battaniye görevi görüyor.

Cinsiyet eşitliği: Ekonomik katılım ve karar alma dahil olmak üzere cinsiyete bakılmaksızın kaynaklara ve fırsatlara eşit erişim kolaylığı. Aynı zamanda yine cinsiyete bakılmaksızın farklı davranışlara, duygudurumlara ve ihtiyaçlara eşit şekilde değer verilmesi. Toplumsal cinsiyet eşitliği ne yazık ki henüz temel bir insan hakkı olmasa da ilerleyen süreçte öyle olmasını umuyoruz. SKA (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) 5 toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı ve dünyadaki tüm kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Çevre dostu: Çevre ve dostluk kelimeleri yan yana geldiğinde ne ifade ediyorsa o! 🙂 Çevre dostu; kelimenin tam anlamıyla toprak dostu, yani çevreye zarar vermeyen anlamına geliyor.

Çevresel etki: Çevre ile etkileşim içinde olan bizim faaliyetlerimiz, ortaya koyulan ürünler veya hizmetler sonucunda çevre üzerinde yaşanan olumlu veya olumsuz her türlü değişiklik ve etkiye karşılık geliyor.

Çevresel etki ölçümü: Sürdürülebilir ve ekolojik bir tekstil & giyim girişimi olan Jeanologia tarafından tanımlanan EIM (Çevresel Etki Ölçümü), üretimde çevresel etkiyi (su, kimyasal ve enerji tüketiminin yanı sıra işçi sağlığı gibi sosyal sürdürülebilirlik parametrelerini) ölçmek için geliştirilmiş bir yazılım. Etkinin izlenmesi ve ölçülmesi, iyileştirme alanlarının belirlenmesine ve daha sürdürülebilir olacak eylemlerin tanımlanmasına olanak sağlıyor.

Çevre Hareketi (Çevrecilik): Hepimizin içinde bulunması gereken bir aidiyet çıktısı. Kamusal ve bireysel davranışlardaki değişiklikler yoluyla kaynakların sorumlu ve sürdürülebilir yönetimini ve doğanın korunmasını savunan çeşitli bilimsel, sosyal ve politik hareketler çevre hareketi olarak adlandırılıyor. Çevrecilik, insanlığın doğanın parçası ve işleyen ekosistemlerin bir katılımcısı olarak kabul edilmesinde hareket, ekoloji, sağlık ve insan hakları etrafında yoğunlaşıyor.

Çevreye duyarlı: Yaşadığımız çevre ve dahil olduğumuz ekosistemlere verilen zararın azaltılmasına dair hassasiyet duymak olarak tanımlanabilir. Hatta biraz daha genişleterek sürdürülebilir ve ekoloji dostu ürün ya da hizmetleri de çevreye duyarlı hareketler arasına dahil edebiliriz.