Skip to main content

Okumak, yazmak, paylaşmak ve okuduğunu, yazdığını ve paylaştığını anlamak için oluşturduğumuz “Sürdürülebilir Sözlük” altıncı sayısıyla karşında! F ve G harflerini birlikte ele aldığımız bu yazımızda hem gezegenimizi çıkmaya sürükleyen hem de o çıkmaza gitmemizin önünü kesen kavramları bir arada göreceğiz.

Sürdürülebilir Sözlük #6: F-G

Fosil yakıt: Dünyanın birincil enerji kaynağı olan fosil yakıtlar (kömür, petrol veya doğal gazlar) milyonlarca yıl boyunca toprakta biriken bitki ve hayvan kalıntıları gibi organik maddelerden oluşmaktadır. Fosil yakıtların yakılması ile gezegenimizi ısıtan sera gazı emisyonlarının büyük bir kısmı açığa çıkar. 

Fiyat ve değer: Bir ürünün değeri ve fiyatı arasındaki farkı Warren Buffett’ın ünlü sözü ile özetleyebiliriz: “Fiyat ödediğinizdir, değer ise aldığınızdır.” Sürdürülebilir alışkanlıklar edinmek adına edinilen ürünlerin fiyat-değer dengesinin iyi belirlenmesi gerekir.

Genetik olarak değiştirilmiş: İstenilen bir özelliği ortaya çıkarmak için bir organizmanın genetik yapısını genetik mühendisliği yoluyla dışarıdan değiştirmek.

GreenScreen kimyasalları: Değerlendirme yoluyla yüksek önem arz eden kimyasalların daha güvenli alternatiflerini teşvik etmek için tasarlanmış, dünya çapında tanınan bir standart. Endüstriler, hükûmetler ve STK’lar tarafından ürün tasarımını ve geliştirilmesini, tedarikini ve kullanımını desteklemek için kullanılır.

Geri dönüşüm: Atılmaya hazır malzemelerin (yani atıkların) tekrar kullanılabilir malzemelere dönüştürülmesi işlemi. Ancak her malzeme geri dönüşüme uygun olmayabilir. Aynı zamanda farklı malzemeleri geri dönüştürmenin farklı fiziksel, biyolojik ve kimyasal yöntemleri vardır.

Güneş enerjisi: Güneş ışınlarının ısı veya elektrik gibi diğer enerji türlerine dönüştürüldüğü yenilenebilir enerji üretim yöntemi.

Greenwashing: Bir eylemin ya da durumun olduğundan farklı bir kılıf uydurularak sürdürülebilir ve çevre dostu görünmesi. Karbon salınımına katkıda bulunan bir şirketin pazarlama süreçlerinde sürdürülebilirlik hamlelerinden yararlanması gibi durumları örnek gösterebiliriz. Greenwashing gibi kavramların yaygınlaşması gün geçtikçe neyin gerçekten yeşil ve sürdürülebilir olduğunu anlamamızı zorlaştırıyor. 

Green gentrification: Görece yeşil ve sürdürülebilir alanların yüksek gelirli insanlara pazarlanması ve bölge halkının yerinden edilmesi ile yaşanan iklim adaletsizliği durumu.