Skip to main content

Okumak, yazmak, paylaşmak ve okuduğunu, yazdığını ve paylaştığını anlamak için oluşturduğumuz “Sürdürülebilir Sözlük” yedinci sayısında H, I ve İ harfiyle devam ediyor.

Sürdürülebilir Sözlük #7: H-I-İ

Sürdürülebilir Sözlük H

Hesap verebilirlik: Bir kuruluşun veya bireyin üstlendiği eylemler, kararlar, ürünler ve politikalar için sorumluluğu kabul etmesi. Nihayetinde tüm eylemlerimizin gezegenimiz üzerinde etkisi var ve sorumluluklarımızı bilip kabul etmek çevresel sürdürülebilirliğe olan etkimizi artırıyor.

Hızlı moda: Moda trendlerinin tüketicilere hızlı ve ucuz bir şekilde ulaştırılması. Her ne kadar daha geniş kitlelere ulaşarak olumlu bir intiba yaratsa da gezegen, toplumlar ve gelecek üzerindeki etkilerinin olumsuz olduğunu inkar edemeyiz. Hızlı tüketim alışkanlıklarının moda tarafında yarattığı etkiler kıyafet atıklarının ve kontrolsüz tüketimin önünü açıyor. Hızlı modanın karşısında konumlanan yavaş moda ise daha kaliteli ve uzun ömürlü kıyafetler satın almayı teşvik ediyor.

Higg Endeksi: Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu tarafından geliştirilen Higg Endeksi, markaların, perakendecilerin ve tesislerin, bir şirketin veya ürünün sürdürülebilirlik performansını sürdürülebilirlik yolculuğunun herhangi bir aşamasında ölçmesine ve puanlamasına olanak tanıyan bir dizi araçtır. Fabrika işçilerinin, yerel toplulukların ve çevrenin refahını koruyan anlamlı iyileştirmeler yapma konusunda işletmelere güç veren bütünsel bir genel bakış sunar.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli: Panel, 1988 yılında Dünya Meteoroloji Örgütü ve BM Çevre Programı tarafından, öncelikle periyodik değerlendirme raporunun yayınlanması yoluyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) bilimsel ve teknik temelini sağlamak amacıyla kuruldu.

Sürdürülebilir Sözlük I

İklim eylemi: Sera gazı emisyonlarını azaltmak, iklim kaynaklı etkilere karşı dayanıklılığı ve uyum kapasitesini güçlendirmek gibi amaçlara yönelik çabalak bütünü. İklimle ilgili tehlikelerin yanı sıra iklim değişikliği önlemlerinin ulusal politikalara, stratejilere ve planlamaya entegre edilmesini kapsar. Aynı zamanda iklim değişikliğiyle ilgili olarak eğitimin ve farkındalığın artırılmasının ve insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesinin önemini vurgular.

Sürdürülebilir Sözlük İ

İklim değişikliği: İklim değişikliği artık bir tartışma konusu değil bir gerçektir. Mevcut senaryoda küresel tüketim ve üretim oranları ancak iş birliği içinde daha iyiye doğru değişirsek bir güç kaynağı olarak kullanılabilir.

İnsan yapımı: Doğal olmayan, sentetik. Genellikle doğal bir ürünü taklit etmek için ortaya çıkarılan kimyasal sentez ürünü.

İleri dönüşüm: Atılan nesnelerin, kalıntıların ve artık tercih edilmeyen malzemelerin orijinalinden daha kaliteli ve değerli bir ürün yaratmak için yeniden kullanılması. Bu yöntem sayesinde kontrolsüz tüketim engellenerek çöplüklerdeki atık stresi azaltılabilir.

İklim pozitif: Karbon nötr olmanın bir sonraki adımı olan karbon negatif kavramına karşılık gelir. Yani atmosferde var olan sera gazı etkisinin azaltılması demektir.

İklim anksiyetesi: İklim krizinin sonuçlarının mental ve psikolojik açısından bireyleri etkilemesi, umutsuzluğa sürüklemesi. İklim krizi ile bağlantılı doğal afetleri yaşayan kişilerde ve geleceğe dair karamsar bir bakış açısı taşıyan genç bireylerde sıkça rastlanıyor.

İklim vicdanı: Çevresel sürdürülebilirliği destekleyecek bir çözüm mevcutken geleneksel olanı tercih etmenin yarattığı suçluluk duygusu. Örneğin termos ya da cam şişe yerine tek kullanımlık plastik tercih etmek.

İklim öfkesi: İklim krizi ve çevresinde gelişen atık yönetimi, su kirliliği, doğal afetler gibi pek çok kavrama ve nedenlerine karşı öfke duymak. Küresel sistemlerin bireysel farkındalıklar ile değiştirilemeyeceğini fark etmek ve kapitalizm gibi temel sistemlere öfkeli olmak gibi de tanımlanabilir. İklim anksiyetesi, iklim vicdanı ve iklim öfkesi birbiriyle bağlantılı kavramlardır.

İklim-kopuk: İklim krizinin yarattığı manevi ve mental hasardan korunmak adına iklime dair gelişme ve haberlerden kaçınmak. 

Kaynak: Unsplash

Sürdürülebilir Sözlük serisinin geçmiş sayılarına buradan erişebilirsin. Atladığımızı düşündüğün ya da üzerine konuşmak istediğin bir kavram varsa bize ulaş!