Skip to main content

Statükoyu sürdürmek yerine geleceğini kurtarmak ister miydin? Hem şimdi hem de gelecekte işleyen bir planın parçası olmak için sürdürülebilir topluluk kavramının önemi artıyor.

Dünya öngörmesi zor bir hızla gelişiyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde gelişmekte olan ülkelerdeki kentsel nüfus ikiye katlanırken, kentleşmiş arazi alanı ise üç katına çıkacak. Hızlı büyüme yeni fırsatların yaratılmasına yardımcı oluyor ancak aynı zamanda ciddi sosyal, ekonomik ve çevresel zorlukları da beraberinde getiriyor.

Son on yılda doğal afetlerden etkilenen insan sayısı üç katına çıkarak 2 milyara ulaştı. Düşük gelirli ülkeler 1980’den bu yana afet olaylarının yalnızca %9’unu, ölümlerin ise %48’ini oluşturuyor. Afetlerin, çatışmanın, suçun ve şiddetin yükü orantısız bir şekilde dezavantajlı grupların sırtına biniyor. Peki sürdürülebilir topluluklar inşa etmek geleceğimizi nasıl bir etkide bulunacak?

Sürdürülebilir topluluk ve sürdürülebilir kent kavramları

Dünyanın dört bir yanındaki kentsel ve kırsal topluluklar yoksulluk, eşitsizlik, sosyal dışlanma, şiddet ve kırılganlığın yanı sıra iklim değişikliği ve afet risklerine karşı dayanıklılıklarını artırma dürtüsünü giderek daha fazla hissediyor. Sürdürülebilir topluluklar inşa etmek (köyler, şehirler veya ülkeler ve genel olarak toplumlar) yoksulluğun ortadan kaldırılması ve paylaşılan refahın artırılması açısından kritik öneme sahip olabilir.

Dünya Bankası’nın Kentsel, Afet Risk Yönetimi, Dayanıklılık ve Arazi Küresel Uygulaması’nın [Urban, Disaster Risk Management, Resilience and Land Global Practice (GPURL)] “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” kavramı dört temel boyut barındırıyor.

  1. Sürdürülebilir topluluk olgusu temizlik ve verimlilik açısından da çevre açısından sürdürülebilir bir düzeni tanımlıyor.
  2. Sürdürülebilir topluluklar sosyal, ekonomik ve doğal şoklara dayanıklıdır. İklim değişikliğine bağlı olarak yoğunluğu ve sıklığı artan doğal afetlere karşı hazırlıklı durumdalardır. 
  3. Sürdürülebilir topluluk kapsayıcı topluluk demektir. Toplumun tüm boyutlarını, marjinalleştirilmiş ve savunmasız olanlar da dahil olmak üzere, tüm insan gruplarını kendi pazarlarına, hizmetlerine ve kalkınmalarına taşırlar. 
  4. Son olarak sürdürülebilir topluluklar üretken kalabilen ve topluluk üyeleri için iş yaratabilen rekabetçi topluluklardır. 

Bu dört maddenin ışığında düşündüğümüzde kapsayıcı, dayanıklı, rekabetçi ve sürdürülebilir şehirler ve topluluklar inşa etmenin önemini ele alabiliriz. 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak, aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak ve hem yerel hem bölgesel hem de ulusal düzeylerde paylaşılan refahı artırmak için sürdürülebilir topluluk kavramı önceliklendirilmeli.

4 Sürdürülebilir Topluluk Örneği

Dancing Rabbit Ekolojik Köyü

Dancing Rabbit Ekolojik Köyü kurulduğu günden itibaren büyüyerek kendini bir yer inşa etmeye adamış bir komşular grubuna dönüştü. İnsanların çevreye saygı duyduğu ve topluluklarını daha iyi bir yer haline getirmek için çalıştığı sürdürülebilir toplulukta yiyeceklerin çoğu sakinler tarafından yetiştiriliyor. Dancing Rabbit’te inşa edilen evlerin ev tasarımı, kullanılan inşaat malzemeleri ve tekniklerle ilgili sürdürülebilirlik kurallarına uyması gerekiyor. Sakinlerin yerleşkeden çıkması gerektiğinde ise biyodizelle çalışan özel araç paylaşım hizmetindeki arabalardan birini kullanabiliyorlar.

Sawyer Hill Ekolojik Köyü

Sıradaki ekolojik köyümüz iki ortak barınma grubunun (Camelot Cohousing ve Mosaic Commons’ın) birleştirilmiş topluluğu. Sawyer Hill yemek salonu, atölyeler, egzersiz tesisleri ve çocuklar için oyun alanı gibi sakinlerin sahip olduğu ortak tesislere sahiptir. 65 dönümlük arazinin 25’i koruma irtifakına ayrılmıştır ve arazi boyunca yollar yer alır.

Ithaca Ekolojik Köyü

Ithaca’da yer alan ekolojik köy ABD’deki en eski eko-köylerden biridir. Bölge sakinleri organik sebze ve meyve çiftlikleri ve topluluk bahçeleri inşa ederek 55 dönümlük araziyi koruma irtifakına ayırdı. Haftalık topluluk yemekleri düzenliyorlar ve ortak alanların gerekli bakım çalışmalarına katılıyorlar.

Crest Dağı Ekolojik Köyleri

Crest Dağı’ndaki ekolojik köyler Kuzey Carolina’nın ilerici kalesinin yakınında yer alıyor.

Evler, bahçeler ve açık alanlardan oluşan merkezi bir avlu etrafında inşa edilmiştir. Geliştirmenin ikinci aşamasında ise alana 22 dönüm daha ev eklenmesi planlanıyor.