Skip to main content

Ekosistemde birçok canlı dünyasını yaşamak için mücadele veriyor. Kimi zaman sadece kendileri varmışçasına yaşayan bazı insanlar onların yaşamına ket vurabiliyor. Onlardan olmayan ruhu güzel insanlar birtakım pratiklerle hem kendi ruhunu hem de bu canlılığı onarabilir. Tüm canlılara aynı anda derman olamasak da hayvan dostlarımızdan başlayarak etki çemberimizi genişletebiliriz. Bu çerçevede hayvan sahiplerinin ve yerel hayvanları koruma görevlilerin sorumluluklarına birlikte göz atalım:

Hayvan sahiplerinin görev ve sorumlulukları

a)Kedi ve köpek gibi hayvanlara yapılan bütün işlemlerin, mevcut ya da geriye doğru izlenebilmeleri ve denetim altında tutulmalarının sağlanması amacıyla; hayvanını veteriner hekimler tarafından, mikroçip uygulaması ile kimliklendirip kayıt altına almakla,

b) Mikroçip uygulaması yapılamadığı durumlarda; hayvanına ve kendisine ait bilgileri içerecek şekilde ilgili belediyeye Sahipli Hayvan Kayıt Defterine belirtildiği şekilde kayıt yaptırmakla,

c) Hayvanın türüne uygun olan ekolojik ihtiyaçlarını karşılamak; gerekli aşılarını ve tedavilerini veteriner hekime yaptırmak, sağlığına dikkat etmekle,

ç) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasıyla, hayvanını yavrulatmak istemesi halinde doğacak yavruları belediyeye bildirerek kayıt altına aldırmak suretiyle bakmak ve/veya dağıtımını yapmakla,

d) Kedi ve köpek gibi sahipli hayvanların ölmesi halinde, hayvanına ait bilgi ve belgelerini yedi gün içinde belediyeye teslim etmekle,

e) Kedi ve köpek gibi hayvanı kaybolduğunda, yedi gün içinde belediyeye bildirmekle,

f) Ev ve süs hayvanları ve kontrollü hayvanların gerektiğinde bağlanması sırasında; kullanılan alet ve ekipmanların hayvanlara yeterli hareket özgürlüğü vermesini sağlamakla,

g) Hayvanların bakıldığı ve barındırıldığı ortam şartlarının; onların etolojik ve tür özelliklerine uygun, optimum şartlarda olmasına dikkat etmekle,

ğ) Hayvan sahibi ya da hayvan muhafaza eden kurum ve kuruluş, sahibi bulunduğu hayvanın ses düzeyini kontrol altına almak üzere, söz konusu hayvan ya da hayvanların yaşama ortamına en yakın konutta bulunan bir yatak odası için ses basıncı düzeyi ve oturma odaları içinde kabul edilebilir ses basıncı düzeyleri ile ilgili olarak 1/7/2005 tarihli ve 25862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetim Yönetmeliğindeki (2002/49/EC) değerleri sağlamakla,

h) Mesken dışında dolaştırılan hayvanların dışkılarını temizlemekle,

ı) Ev ve süs hayvanı veya kontrollü hayvanı, halka açık yerlerde tasma ile kontrol altında dolaştırmakla,

i) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce sahiplendirilmiş tehlikeli hayvanların; halka açık yerlerde dolaştırılması sırasında çevreye vereceği zararı önleyecek şekilde mutlaka ağızlığını takmakla ve kontrolünde tasma ile dolaştırmakla görevli ve sorumludur.

Pratik sokak çözümleri

Yerel hayvanları koruma görevlilerinin yetki ve sorumlulukları

a) Bölge ve mahallelerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eşgüdüm sağlamakla,

b) Bölgelerindeki lokanta, iş yeri, ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile iş birliği içinde gerçekleştirmekle,

c) Görevleri kapsamında tespit ettikleri olumsuzlukları il müdürlüğüne bildirmekle,

ç) Bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları Aralık ayı içerisinde bir rapor halinde il müdürlüğüne vermekle,

d) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları koruma amacına yönelik olarak geçici basımevi yararına sosyal etkinlikler düzenlenmesine yardım etmekle

e) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ile ilgili konularda halkı aydınlatmak amacıyla dergi, broşür ve benzeri yayınların çıkarılmasında yerel yönetimlere yardımcı olmakla görevli ve sorumludur.

Tüm bunların yanı sıra belediyelerin düzenlemiş olduğu Yerel Hayvanları Koruma Görevlisi eğitimlerine başvurabilirsiniz. Eğitiminizi tamamladığınız takdirde müdahale alanınız genişleyebilir ve daha kolay temin edebileceğiniz barınak-mama destekleriyle iyileştirmelerde bulunabilirsiniz. Yapacağınız iyileştirmelerin kapsamında sokak hayvanlarının işaretlenmesini sağlamak, yoldaki hayvanların belediyeye bildirmek olabileceği gibi mama temin etmek, barınakları temizlemek gibi çalışmalar olabilir.  Sene içerisinde yaptığınız  faaliyetleri raporlamanız halinde görev sürenizde bir senelik uzatma hakkı elde edebilirsiniz.

Yapacağımız en küçük hareket zamanla kitlelerin günlük rutinine dönüşebilir!