Geçmiş ile Gelecek, Sanal ile Gerçek Tek Bir Bedende: Mona Lisa

Teknolojinin evrimi, günlük yaşamın sınırlarını aşarak kültürel dokumuzu yeniden şekillendiriyor, bu metamorfoz sokak sanatının yeni bir paradigmaya evrilmesine sebep olurken bizim de çevremize bakış açımızı yeniden şekillendiriyor ve yeni fikirlerin evrilmesine olanak tanıyor.

Modern Mona Lisa yerleştirmemiz, 3D yazıcı teknolojisinin kullanımı ile somutlaşan bu entegrasyonun sembolüdür. Yerleştirme, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, karma gerçeklik ve yapay zeka gibi teknolojilere atıfta bulunarak, eserin hem fiziksel hem de dijitalleşmiş perspektifimizde varlık göstermesini sağlamayı, geçmişle geleceğin kesiştiği bir zemin oluşturmayı hedefliyor.

Şişli Av. Süreyya Ağaoğlu Sokak’ta konumlandırdığımız bu sokak yerleştirmesi kültürel ve teknolojik diyalogların bir sentezini temsil ederken, mahalle sakinlerine her iki alandaki sınırları aşan bir perspektif sunuyor. Mona Lisa’nın zamansız çehresi, modern teknolojilerle harmanlandığında, katılımcılara çift yönlü bir gerçeklik algısı sunuyor.

Proje Destekçisi: Selsil
Proje Koordinasyon: Ufuk Emin Akengin
Konsept Tasarım: Mervenaz Çiçekdiken Umut Erkin
3D Artist: Fatih Şahin
3D Baskı Operasyonu ve Yüzey İşlem: Burak Yazoğlu
Uygulama: Aytekin Gezici Ufuk Emin Akengin, Ayşe Güler, Fatih Şahin, Mervan Önen
Fotoğraf ve Video Prodüksiyon: İki Eşittir Bir, Fırat Erdem