Skip to main content

Okumak, yazmak, paylaşmak ve okuduğunu, yazdığını ve paylaştığını anlamak için oluşturduğumuz “Sürdürülebilir Sözlük” on birinci sayısında P ve R harfleriyle devam ediyor.

Sürdürülebilir Sözlük #11: P-R

P

Paydaşlar: Belirli bir proje ya da sonuç ile ilgilenen taraflar bütünü.

Permakültür: Kalıcı ve kültür kelimelerinin birleşiminden oluşan permakültür, tarımsal ekosistemlerin sürdürülebilir ve kendi kendine yeterli olma amacıyla geliştirilmesidir. Yenileyici tarım, yeniden yabanileştirme ve topluluklar için doğal ekosistemlerde gözlemlenen kalıpları düşünen, simüle eden veya kullanan bir dizi tasarım ilkesine dayanır.

Pestisit: Bitki büyüme düzenleyicisi kimyasal. Zararlı organizmaları kontrol altına almak ya da yok etmek için uygulanır. Uzun vadede canlı sağlığına zararlı bu maddeler bir malzeme ya da karışım olarak karşımıza gelebilir.

PFC içermeyen: PFC’ler (per- ve poli-florlanmış kimyasallar), doğal olarak oluşmayan, tamamen insan yapımı kimyasallardır. Yaygın olarak dayanıklı su itici kaplamalarda ve su geçirmez membranlarda kullanılır. Ancak doğada bozunmadıklarından çevre için büyük bir tehdit oluştururlar. Bilinçli tüketim ve üretim sayesinde, piyasada her türlü kaplama için PFC içermeyen çok sayıda alternatif bulunmaktadır.

Polyester: Tekstil endüstrisinde pamuktan sonra en çok talep edilen ikinci malzeme olan polyester, çok fazla su ve kimyasal tüketimi gerektiren sentetik bir elyaftır. Polyesterler çıplak gözle görülmeyen mikroplastiklere parçalanarak önce su kanallarına, deniz canlılarının akciğerlerine ve sonra insan sistemine karışarak canlı hayatını tehlikeye atıyor.

Plastik: Kauçuklar hariç olmak üzere hem doğal hem de sentetik ürünleri içeren birçok yüksek polimerik maddeden biri. Her plastik, üretimin bir aşamasında ısı ve basınç altında istenilen nihai şekle akma kapasitesine sahiptir.

R

Rüzgar enerjisi: Rüzgarın hareketinde mevcut olan kinetik enerji. Rüzgar türbinleri gibi aracılarla mekanik veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir.